Skip to content

Innsidehandel er ulovlig handel med verdipapirer, for eksempel aksjer, basert på konfidensiell informasjon som ikke er kjent for allmennheten. Denne informasjonen kan gi en urettferdig fordel til de som handler på den, og dermed undergrave tilliten til markedet. ...continue reading "Hva er innsidehandel?"