En oppsummering av Kreativ Næringskonferansen 2019

På onsdag var det klart for årets Kreativ Næringskonferanse, arrangert av Creative Industries Management (CIM) på BI. Blant mange spennende aktører fra den kreative næringsbransjen gjestet også kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande arrangementet. Temaet for konferansen var kreativ næring i framtiden, med spørsmålet Hvordan vil ulike bransjer innenfor kreativ næring se ut i framtiden? Trine Skei Grande holdt en åpningstale der hun blant …

Tidstyver

Tid. Et raskt Google-søk gir denne definisjonen: «Tid er et abstrakt begrep hovedsakelig benyttet som en …