Skip to content

Hva er innsidehandel?

Innsidehandel, også kjent som insiderhandel eller insider trading på engelsk, refererer til handel med verdipapirer basert på ikke-offentlig informasjon om selskapet som verdipapirene tilhører. Denne praksisen er ofte ulovlig og betraktes som et brudd på verdipapirlovgivningen i de fleste jurisdiksjoner, inkludert USA, EU og mange andre land.

Insiderhandel kan være utført av personer som har tilgang til sensitiv informasjon om et selskap, for eksempel ansatte, ledere, styremedlemmer eller eksterne konsulenter som er involvert i strategiske beslutningsprosesser. Når disse personene handler med aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer basert på informasjon som ikke er tilgjengelig for allmennheten, kan det gi dem en urettferdig fordel og true integriteten til kapitalmarkedene.

Typiske eksempler på innsideinformasjon inkluderer kunngjøringer om kommende kvartalsresultater, strategiske partnerskap, fusjoner og oppkjøp, og andre vesentlige hendelser som kan påvirke selskapets aksjekurs.

Straffene for innsidehandel varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon, men kan inkludere bøter, fengselsstraff og andre sivile sanksjoner. For å bekjempe denne praksisen, har myndighetene etablert tilsynsorganer og regler som krever at personer med tilgang til innsideinformasjon rapporterer sine handler og avstår fra å handle på grunnlag av slik informasjon.