Mer

Kunstig intelligent banksystem?

Kunstig intelligens (engelsk: artificial intelligence) eller AI har fått en god del oppmerksomhet i de siste årene. Det er mange som peker på at denne teknologien har et stort potensiale. Men er…

Kommentar: Fed Up?

Sentralbanken i New York har fått en ny sjef, og hans navn er John Williams. Enkelte mener han kan gjøre en solid jobb, mens andre vil innkalle ham til en høring foran…

Inside BI-Startup: Thunderwave

This week Inside will present a resource-based start-up. Thunderwave is a consulting agency working with innovation methodology. The organization is structured with 6 people in the management and a vast network of…

A Beginner’s Guide to Meditation

With so much information out there about different meditation forms and techniques, how on earth is one supposed to know where to begin? That is exactly why I decided to write this.…

Mer

Stortinget vil styrke studentenes rettsikkerhet

I mars vedtok Stortinget enstemmig å be regjeringen komme med et forslag til en lovbestemmelse som krever at alle høyere utdanningsinstitusjoner skal ha studentombud. Det skal være opp til den enkelte utdanningsinstitusjon…