Mer

Klimarisiko 1: Oljen blir mer risikabel

Oljefondet ønsker å trekke seg ut av olje- og gass. De ønsker også å legge til rette for mer forskning på klimarisiko. Hva er klimarisiko og hvorfor er dette noe økonomer, politikere…

Nye prorektorer på BI Nydalen

Mandag 30. april kunne endelig styret ved Handelshøyskolen BI kunngjøre ansettelsen av tre nye prorektorer. Styret ved Handelshøyskolen BI ønsker med innføringen av denne modellen å styrke samspillet mellom fremragende forskning, attraktive studier…

Mer